PRINCE2 består av en strukturert serie av prosesser og aktiviteter. Aktivitetene brukes for å lede og levere et prosjekt på en vellykket og god måte. Prosessmodellen gir en oversikt over alle prosesser og aktiviteter i PRINCE2 fordelt på ulike faser i et prosjekt.

Her kan du laste ned både engelsk og norsk versjon.

Last ned